Ordningsregler

Ordningsregler Medskogsjöns camping.

Hastighetsbegränsningen inom området är 10 km/tim. Akta barnen som rör sig på campingen!

 

1. Trivsel

 

Familjekaraktär råder på Medskogssjön varför lugn och stilla nattro skall råda mellan Sönd-Tors 22,00-06,00 och Fre-Lörd mellan 23,00-09,00. Detta innebär att högljudda partyn, fester, biltrafik är förbjudet, med undantag av nattvakt.

 

Visa alltid hänsyn till övriga gäster. Jourhavande vakts eller campingledningens tillsägelse gäller dock alltid.

 

Visst undantag kan ske på midsommar-/nyårsafton, samt div. underhållningskvällar då det skall vara tyst 24.00.

 

Ring nattvakt/Bevakningsbolag om det är högt ljud eller annat oväsen, 0290-600 40 Mobil Sulan 070-9525546. Agera aldrig själv!

 

Lugn och ordning skall råda hela dygnet visa hänsyn.

 

2. Alla husvagnar/husbilar skall vara försäkrade.

 

3. Campingen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Åverkan på befintliga byggnader, ledningar och mark eller andra gästers ägodelar ersätts av gästen.

 

4. Den hyrda tomten får endast användas till uppställning av egen bil och husvagn/husbil.

 

Andrahandsupplåtelse är förbjudet och det är inte tillåtet att utan tillstånd skriva sig på campingen.

 

Avtalet omfattar nedan nämnda gäst med make/maka/sambo och deras hemmavarande barn.

 

För övriga boende äger campingvärden rätt att ta ut tilläggsavgift av 100 sek/familj/natt.

 

Vid tillfälligt dagsbesök skall bilar parkeras på parkeringsplatsen utanför området.

 

5. Tänk på vad ni förvarar i kyl och frysar. Vi ett eventuellt strömavbrott ersätter camping inte förstörda varor.

 

Vi hänvisar till ditt försäkringsbolag.

 

6. Om kontakten till elskåpet bränt fast i elskåpet på grund av att man inte anslutit ordentligt (inte tryckt in kontakten ordentligt vid ankomsten) ersätter campinggästen de skador som uppstått.

 

7. Personbil som utgör del av campingenhet skall parkeras inom tomtgränsens markeringar.

 

Parkering på annan campingtomt är inte tillåtet. Vi tar bilnumret och skickar faktura på campingavgiften för minst ett dygn.

 

Det skapar mycket stor irritation när nya gäster anländer och någon parkerat sin bil på tomten.

 

8. Generellt gäller att utöver vagn, förtält och personbil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten utan vårt tillstånd, gäller även altangolv. Traditionella förtält och standbytält är tillåtna.

 

Om ni sätter upp partytält på tomten får dessa endast vara där tillfälligt och att ni finns på plats när det är uppställda. De blåser lätt sönder och stativet orsakar skador på husvagnarna när de blåser sönder.

 

Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 100 cm är tillåtet under förutsättning att det inte hindrar siktgator (tex hörntomter).

 

9. Servicehus, kök & tvättstuga är öppet året runt.

 

För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning.(Skitar du ner, städa efter dig.)

 

På tomt får öppna avloppsbehållare inte användas (använd tex lunga) denna ska tömmas i servicehuset.

 

Barnaktiviteter sker vecka 28-31, trådlöst internet i receptionen (ej streaming funktion)

 

I barnens hus vistas man under eget ansvar. Förälder är alltid ansvarig för sina barn.

 

Varmvatten i kök kostar 1 kr/3 min

 

Tvättmaskin kostar 50:-/ tillfälle om 3 tim

 

Spel, filmer mm finns att låna/hyra i receptionen.

 

Det är inte tillåtet att röka ta med djur inne i byggnaderna. (med undantag av vissa stugor.)

 

13. Vi älskar djur, men rasta dem utanför campingen, håll hundar kopplade.

 

Vill ni duscha er hund finns dusch vid servicehuset utomhus sommartid.

 

Allt avforing plockas naturligtvis upp och slangs i sopkarl. Hundar får bada i sjön vid naturstigens början ej vid sandstranden.

 

Hushållssopor kastas i container, glas separeras i glasigloon. Grovsopor tex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till kommunens återvinningscentral. OBS! Lägg inte grovsopor vid sopstationen!

 

14. Sopor

 

Vi rekommenderar alla våra gäster noggrant hålla avstånd mellan husvagnarna. Enligt den brandskyddsförordning vi lyder under bör avståndet mellan två campingenheter vara minst fyra meter. Detta uppnås enklast genom att vagnen inkl. förtält placeras 2 meter från tomtgränsen in på tomten åt alla håll. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Ta reda på vart närmaste brandsläckare finns.

 

15. Säkerhet och regler för brand och El

 

Krav på utrustning etc för elanvändning på campingplats ställs av Elsäkerhetsverket.

 

Lagstiftning ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt och att alla kablar är hela. För att få utnyttja eluttagen på Medskogsjöns camping så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär bl.a. att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på mist 2,5 mm2.

 

Observera att de flesta ”billigare” kablar som saljs på lågprisaffärer inte är godkända.

 

Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan elstolpe och husvagn. Gräv inte ner några kablar i marken.

 

Tänk på att det kan börja brinna i en sladdvinda om inte all sladd är utrullad.

 

Gasol- och el- anslutningar skall vara provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

 

Gästen ansvarar för att föreskrifterna är uppfyllda. Tänk på att byte av gasolflaskor och engångsbehållare inte får ske nära öppen eld, eftersom gasolen är extremt brandfarlig.

 

Innan du slår ner stolpar/jordankare (max 30 cm ner i marken), kontrollera med receptionen.

 

Skador i ledningar får campinggästen betala.

 

16. Var försiktig med öppen eld, öppen eld på marken är ej tillåten inom området. Grilla aldrig med grillen direkt placerad på gräsmattan. Ha alltid med en kanna med vatten i närheten. Använd gärna våra grillplatser.

 

17. De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Campingledningen kan tvingas vidta åtgärder mot de gäster som inte respekterar campingens ordningsregler.

 

Campingledningen, nattvakt eller polis kan avvisa gäst med omedelbar verkan i de fall de bedömer att överträdelserna är grova.

Med ovanstående ordningsregler hoppas vi få en camping där ordning och reda hålls och alla trivs.

 

Välkommen till Medskogssjön.